• Marta Dudzińska
    psycholog

    numer telefonu  889 313 520

 

Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy,
to nie ta rzecz Ci przeszkadza,
lecz Twój własny sąd o niej.
I w Twojej mocy jest go zmienić.

Marek Aureliusz

Leczenie bulimii - terapia grupowa i indywidualna

Jeżeli cierpisz z powodu bulimii, zapraszamy Cię do udziału w psychoterapii. Możesz zgłosić się do nas również, jeśli doświadczasz problemów z odżywianiem lub podejrzewasz u siebie występowanie zaburzeń jedzenia. Po sesji konsultacyjno-diagnostycznej zaproponujemy Tobie najodpowiedniejszą formę leczenia, którą może być grupowa lub indywidualna psychoterapia zaburzeń odżywiania.

Terapia grupowa osób cierpiących na bulimię

Proponowana terapia rozpocznie się od indywidualnej sesji konsultacyjno-diagnostycznej. Następnie odbędzie się 15 sesji terapii grupowej, po zakończeniu których podsumujemy cały cykl leczenia bulimii na indywidualnej sesji podsumowującej. Grupa ma charakter zamknięty, zatem w trakcie jej trwania nie będą mogły dołączać do niej nowe osoby.

Sesje prowadzone będą w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza, iż w ich trakcie główny nacisk kłaść będziemy na wprowadzenie zmian w zakresie przekonań, które masz na temat swój i jedzenia oraz modyfikacji zachowań związanych ze sposobem w jaki się odżywiasz. Dzięki temu będziesz mógł przezwyciężyć swoje zaburzenia odżywiania.

Bulimia - leczenie w formie terapii grupowej

Zdjęcie dzięki uprzejmości adamr / FreeDigitalPhotos.net

Jak wygląda leczenie bulimii w formie sesji
terapii grupowej?

Sesje terapii grupowej trwają 90 minut. Uczestniczą w nich członkowie grupy oraz dwóch psychoterapeutów. Terapia prowadzona jest zgodnie z programem leczenia bulimii, który powstał w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne. Dlatego też sesje w dużej części dotyczą konkretnych kwestii związanych z bulimią, np. czynników podtrzymujących Twoje zaburzenie odżywiania czy zachowań (np. przeczyszczanie się, nadmierne ćwiczenia fizyczne) i objawów fizjologicznych (np. problemów z układem pokarmowym, dolegliwości z jamy ustnej), które w związku z tym mogą przeszkadzać Tobie na co dzień. W trakcie terapii bulimii będziesz mógł wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi, dawać i otrzymywać wsparcie. Pod koniec każdej sesji terapeuci zaproponują grupie zadanie do wykonania w czasie tygodnia (do kolejnej sesji), które umożliwi sprawdzenie i przetestowanie zdobytej podczas spotkań wiedzy. Dzięki temu łatwiej będzie Tobie stawiać czoła zaburzeniu odżywiania i związanymi z nim problemami, jeżeli napotkasz je w swoim życiu po zakończeniu terapii.

Jakie są zalety terapii grupowej
zaburzeń odżywiania?

W trakcie terapii grupowej nigdy nie jesteś sam ze swoim problemem. Poznanie osób, których dotknęły podobne trudności może być dużym wsparciem. Dzięki spotkaniom zyskujesz możliwość opowiedzenia innym o swoim zaburzeniu odżywiania. Jest to okazja na przezwyciężenie poczucia osamotnienia, lęku przed odrzuceniem i zdystansowania się od swoich problemów. Będziesz mieć również szansę poznania przeżyć innych członków grupy oraz zyskania ich akceptacji i wsparcia, co nie jest możliwe w trakcie terapii indywidualnej. Grupa może też dodatkowo pomóc Tobie w zwiększeniu motywacji do leczenia i w utrzymywaniu aktywnej postawy w przezwyciężaniu bulimii.

Dlaczego terapia poznawczo-behawioralna
zaburzeń jedzenia?

W oparciu o wyniki badań nad leczeniem zaburzeń jedzenia, Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence), jako jedną z głównych metod leczenia bulimii zaleca terapię poznawczo-behawioralną. Program, na którego podstawie prowadzona będzie terapia bulmii, oparty jest o koncepcje uznane na świecie jako jedne z najbardziej efetywnych sposobów leczenia bulimii i poprawy jakości życia osób na nią cierpiących. Zakłada on aktywną współpracę osoby uczestniczącej w terapii i psychoterapeuty, co sprzyja wykorzystywaniu umiejętności i wiedzy zdobytych podczas terapii w życiu codziennym, a w konsekwencji pomaga radzić sobie z problemami z odżywianiem po zakończeniu terapii. Zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu „Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna”.

Jakich efektów mogę się
spodziewać po ukończeniu terapii?

Dzięki leczeniu bulimii w formie terapii grupowej poznasz przyczyny i procesy podtrzymujące Twoje zaburzenie jedzenia, nauczysz się radzić sobie z nimi, zyskasz możliwość wprowadzenia do swojego życia nowego, zdrowego sposobu odżywiania się oraz zwiększysz swoją motywację do utrzymywania go. Wszystko to ma na celu przezwyciężenie zaburzenia odżywiania - poprawę jakości Twojego życia, zmniejszenie dokuczających Ci objawów oraz utrzymanie osiągniętych poprzez terapię zmian.

Informacje o najbliższym cyklu terapii grupowej:

W najbliższym czasie nie planujemy spotkań grupowych.
Zapraszamy na terapię indywidualną.